Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №34 «Незабудка» Кам’янської міської ради

 

Педагогічний колектив

 

 

Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ №34 "Незабудка"

2020-2021 н.р.

 

Заклад  повністю забезпечений педагогічним та обслуговуючим  персоналом. Основних працівників - 37, в цьому році  педагогічний склад оновився новими  педагогами - 5 нових працівників, 2 з яких -без педагогічної освіти, педпрацівники, які здобувають вищу педагогічну освіту  - 5.

 

Пріоритнем напрямком у підвищенні фахової майстерності педагогів закладу - є оволодіння ІКТ- компететністю всіма працівниками. Організація дистанційної роботи під час  пандемії COVID-19 показала наявні проблеми у здійсненні нашими педагогами даного напрямку роботи з батьками вихованців. Також потребує розвиток вміння використовувати всі освітні інтернет-платформи для  підвищення свого професійного рівня  у відповідності до листа МОіН України  №1/9-683 від 04.11. 2019 року "Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників".

 

Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ №34 "Незабудка"

2019-2020 н.р.

 

Заклад  повністю забезпечений педагогічним та обслуговуючим  персоналом. Основних працівників - 37, молодих спеціалістів - 2, педпрацівники, які здобувають вищу педагогічну освіту  - 3.

 

Пріоритетним напрямком в роботі з педагогічними кадрами  у поточному році є підвищення інклюзивної компетентності педагогів, опанування сучасними педагогічними технологіями, спрямованими на подолання вад у дітей з особливими освітніми потребами.

     

 

Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ №34 "Незабудка"

2018-2019н.р.

Заклад  повністю забезпечений педагогічним та обслуговуючим  персоналом. Основних працівників - 35, молодих спеціалістів - 1, педпрацівники, які здобувають вищу педагогічну освіту  - 3. Всі педагоги активно працюють над підвищенням фахової компетентності , вчасно проходять курси підвищення кваліфікації згідно перспективного плану  в КЗВО ДАНО та  атестацію  у відповідності до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

 

 

Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ №34 «Незабудка»

2017-2018н.р.

 Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний навчальний  заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу та соціально-дидактичний аудит.
В установі працюють – 35 педагогів, з них: завідувач, вихователь-методист, 7 корекційних педагогів, 20 вихователів,  6 вузьких спеціалістів: практичний психолог, соціальний педагог, 2 музичних керівника, інструктор з фізкультури, керівник гуртка з ОТМ,  28 працівників технічного складу.
 Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. За попередні три роки звільнення працівників проходило, в основному, з причини виходу на пенсію. Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить як до вихователя-початківця, так  і до досвідченого педагога-майстра.

 

                              Освітній рівень педагогів ДНЗ у 2017-2018 році:

 

Педагоги з повною вищою педагогічною освітою - 63%
Педагоги з неповною вищою педагогічною освітою - 37%
Педагоги з вищою кваліфікаційною категорією - 7
Педагоги з першою кваліфікаційною категорією - 3
Педагоги з другою кваліфікаційною категорією - 7
Спеціалісти - 3
Молодші спеціалісти - 15

 

Якісний рівень педкадрів –100 %

 

 

 

 

Дані попередніх років